Integratieve Coaching & Counseling:

Dat is wellicht een heel nieuwe term voor je.
Wat is dat dan, Integratief…?
Wat doet een Integratieve KinderCoach/Counselor?
Hoe helpt Integratieve Coaching & Counseling jouw kind?

Alle therapieën zijn terug te voeren op 6 verklaringsmodellen:
stress-model, medisch model, gedragsmodel, psycho-dynamisch model, transpersoonlijk model en communicatiemodel.
Integratieve Coaching & Counseling is een overstijgende vorm van begeleiding, waarbij er wordt gewerkt vanuit alle 6 deze verklaringsmodellen.
Hiermee komt het gehele kind in beeld!
Want we nemen bij Integratief werken het kind als uitgangspunt en niet een methode of een werkvorm.

Integratieve Kindercoaching & Counseling gaat er van uit dat een kind zelf de oplossing heeft voor een probleem waar het mee zit, voor de dingen waar het last van heeft.
Een kind weet dit alleen nog niet, het is nog onbewust.
Door samen te spelen, te kletsen, te luisteren, te knutselen, enz.… ontdekken kinderen:
– wat nou precies hun probleem is.
– welke kwaliteiten en mogelijkheden ze zelf hebben.
– wat ze nog (beter) kunnen leren/ontwikkelen.
– hoe ze daarmee problemen kunnen oplossen en hoe ze dit ook gaan doen.

Een Integratieve Coach & Counselor werkt ‘cliënt- based’, d.w.z. dat de begeleiding is gebaseerd op het kind.
Door oprecht nieuwsgierig te zijn naar de wereld van jullie kind: z’n overtuigingen, mogelijkheden, belemmeringen, gevoelens, aanleidingen voor gedrag, klachten en wensen, ontstaat voor elk kind een eigen unieke aanpak.
De Integratieve Coach/Counselor geeft sturing aan het veranderproces met het kind en diens veranderwens als kompas.

Het doel bij Integratieve KinderCoaching & Counseling is GROEI:
Het kind breidt zelf z’n mogelijkheden uit, door iets wat pijnlijk is op te lossen en het fijne gevoel wat daarvoor in de plaats komt, te integreren. De verandering vindt dus plaats in het kind zelf.
Ook dat is integratief.

Een kind doet het dus zelf!
Hierbij ontwikkelt een kind meer zelfinzicht, zelfrespect en zelfvertrouwen.
Daar worden kinderen gelukkiger van!