Werkwijze

Elk traject begint met een oudergesprek met jullie als ouders.
Nadat je je hebt aangemeld, telefonisch of via het formulier op deze website, plannen we een intakegesprek. Je krijgt een vragenlijst toegestuurd, die jullie ingevuld retour sturen voor het geplande gesprek. Tijdens de intake wordt de vragenlijst besproken en welke zorgen & wensen jullie hebben. Wat willen jullie bereiken voor je kind?

Als we met elkaar in zee gaan, worden er (3-) 5 sessies gepland met jullie kind. Hierin leert de Integratieve KinderCoach/Counselor jullie kind beter kennen en onderzoeken zij samen welke problemen en veranderwensen jullie kind heeft. Zij gaan samen aan de slag.

Na (3-) 5 sessies met jullie kind, volgt weer een oudergesprek, waarin we bespreken hoe het gaat en wat nog nodig is. Dit kan een tussen-gesprek zijn, waarna we weer kind-sessies plannen. Als de klacht van het kind voldoende is opgelost, kan het ook een afrondend gesprek zijn.

Handig om te weten:

  • Zowel de oudergesprekken als de kind-sessies duren 1 uur.
  • Een KinderCoaching of Counseling traject is kortdurend, doorgaans 5 tot 15 kind-sessies. 
  • Bij de kind-sessies zijn ouders niet aanwezig, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de Integratieve KinderCoach & Counselor.
  • Als ouders gescheiden zijn, is het nodig dat beide gezagdragende ouders de behandelovereenkomst ondertekenen en daarmee toestemming geven voor het Coaching/Counseling traject van jullie kind.
  • Tijdens oudergesprekken wordt het verloop van de begeleiding met ouders besproken. Inhoudelijke informatie wordt alleen besproken met toestemming van het kind.
  • De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken.
  • De Integratieve KinderCounselor is gehouden aan de beroepseed en daarmee aan de beroepscode en de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie vind je hier.
  • Met Hanny werkt volgens de privacywet AVG. Bij het tekenen van de behandelovereenkomst geven ouders aan akkoord te gaan met de privacyverklaring.

Kwaliteitsbewaking
Met Hanny is aangesloten als registerlid bij de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NFG.
De NFG staat voor betrouwbaarheid en professionaliteit. Om dit te waarborgen moet iedere zorgverlener op minimaal HBO-niveau geschoold zijn en iedere twee jaar zijn professionaliteit bewijzen om het registerlidmaatschap te behouden. Kijk hier voor meer informatie. 

Met Hanny is ook aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg RBCZ.
Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert.
De RBCZ is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en de cliënten. Meer informatie vind je hier.

20150618 NFG met tekst
rbcz-logo

Klachten
Mocht je onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van jullie zelf. Zodat we in gesprek met elkaar een oplossing kunnen vinden. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet Kwaliteit en Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Je kan hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging. Klik hier voor meer informatie.
Mijn inschrijving bij koepelorganisatie RBCZ zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.