Integratieve KinderCoaching & Counseling

Integratieve KinderCoaching & Counseling

Is een kortdurende oplossingsgerichte vorm van hulpverlening die uitgaat van het zelfhelend vermogen en de kracht van het kind. Elk kind is uniek en beschikt over eigen mogelijkheden en hulpbronnen om te groeien en te veranderen. Een kind weet zelf vaak goed wat er aan de hand is, wat het nodig heeft en, bewust of onbewust, ook wat de oplossing is. Door daarbij aan te sluiten is elk Coaching en Counseling-traject maatwerk.

 

Integratief houdt in dat:

  • er aandacht is voor elk mens en elk kind in al zijn facetten: gedrag, gevoelens, gedachten, emoties, fysieke gewaarwording en spirituele beleving.
  • er wordt gewerkt vanuit de 6 verklaringsmodellen waaruit alle therapieën en behandelmethoden zijn ontstaan: het stress-model, het medisch model, het gedragsmodel, het psychodynamisch model, het transpersoonlijk model en het communicatiemodel.
  • wordt ingezet wat nodig is, waarbij niet een methode het uitgangspunt is, maar het kind en diens klacht -en veranderwens centraal staan.

Integratieve Coaching

is een kortdurende praktische vorm van begeleiding waarbij tips en adviezen gegeven worden die aansluiten bij de behoeften van kinderen (en ouders).

Integratieve Counseling

is een kortdurende vorm van psychosociale hulpverlening waarbij kinderen hun eigen interne & externe hulpbronnen ontdekken en activeren. Om zo hun probleem aan te pakken en op te lossen. Daarbij kunnen ook nog tips en adviezen gegeven worden.

Integratieve KinderCoaching & Counseling.

Je kind breidt zelf z’n mogelijkheden uit door nieuwe vaardigheden te leren, door iets wat pijnlijk is op te lossen
en het fijne gevoel wat daarvoor in de plaats komt, te integreren.
De verandering vindt dus van binnen plaats, in het kind zelf.
Dat is integratief.

Hoe helpt Integratieve KinderCoaching & Counseling ‘Met Hanny’ jouw kind ?

Allereerst door goed te luisteren en te kijken naar wie je kind is. Is het afwachtend of doet het drie dingen tegelijk? Is je kind een prater of juist een doener? Wat is voor je kind eigenlijk nu zo lastig? Wat denkt het hierover? Hoe voelt het zich hierbij? Wat wil hij/zij graag anders kunnen of doen? Je kind laat dit op allerlei manieren zien en horen. Terwijl we een spelletje spelen, knutselen, samen praten, verkleden, een rollenspel spelen of zwaardvechten, ….. tijdens de coaching & counseling is van alles mogelijk. Je kind kiest hoe het zich laat zien en waarmee het z’n ontdekkingen doet.

Met Hanny sluit aan bij je kind en zet diens (hulp-)vraag en (verander-)wens centraal.
Zo:

  • ontdekt je kind z’n vaardigheden en kwaliteiten.
  • worden interne hulpbronnen geactiveerd.
  • leert je kind mogelijkheden en oplossingen voor z’n probleem bedenken en toepassen
  • breidt je kind z’n mogelijkheden uit om met moeilijke dingen om te gaan.

 

Je kind krijgt meer zelfkennis, zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
Je kind is weer in z’n natuurlijke flow van groei en ontwikkeling.
Je kind is weer in z’n element !