INTRODUCTIE

 

Werkwijze:

Elk traject begint met een oudergesprek met jullie als ouders. Nadat je je hebt aangemeld, telefonisch of via het formulier op deze website, plannen we een intakegesprek. Je krijgt een vragenlijst toegestuurd, die jullie ingevuld retour sturen voor het geplande gesprek. Tijdens de intake wordt de vragenlijst besproken én welke zorgen & wensen jullie hebben. Wat willen jullie bereiken voor je kind?

Als we met elkaar in zee gaan, worden er (3-) 5 sessies gepland met jullie kind. Hierin leert de Integratieve KinderCoach/Counselor jullie kind beter kennen en onderzoeken zij samen welke problemen en veranderwensen jullie kind heeft. Zij gaan samen aan de slag.

Na (3-) 5 sessies met jullie kind, volgt weer een oudergesprek, waarin we bespreken hoe het gaat en wat nog nodig is. Dit kan een tussen-gesprek zijn, waarna we weer kind-sessies plannen. Als de klacht van het kind voldoende is opgelost, kan het ook een afrondend gesprek zijn.

Ter info:

  • Zowel de oudergesprekken als de kind-sessies duren 1 uur.
  • Bij de kind-sessies zijn ouders niet aanwezig, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de Integratieve KinderCoach & Counselor.
  • Als ouders gescheiden zijn, is het nodig dat beide gezagdragende ouders de behandelovereenkomst ondertekenen en daarmee toestemming geven voor het Coaching/Counseling traject van jullie kind.
  • Tijdens oudergesprekken wordt het verloop van de begeleiding met ouders besproken. Inhoudelijke informatie wordt alleen besproken met toestemming van het kind.
  • De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken.